Portál elektronických zdrojů UK

Communication & Mass Media Complete

Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ. Shibboleth

Databáze Communication & Mass Media Complete nabízí plné texty a abstrakty časopiseckých článků z oblasti komunikace, masmédií, lingvistiky, rétoriky, logiky a dalších příbuzných oborů.

Vyhledávací rozhraní je nabízeno mj. v češtině (Preferences/Předvolby --> Jazyk: Čeština). Pro vyhledávání zahraničních publikací volte anglická klíčová slova.

Více info Návody


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji: