Portál elektronických zdrojů UK

ERIC - Education Resources Information Center

Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ.

ERIC poskytuje zdarma přístup k bibliografickým záznamům a plným textům z oblasti výzkumu ve vzdělávání. Klíčovou součástí databáze je kolekce šedé (nepublikované) literatury z oblasti vzdělávání.

Více info Návody Video


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji: