Portál elektronických zdrojů UK

American Physical Society e-Journals - APS ALL

Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ.

Recenzované časopisy z produkce American Physical Society z oblasti mezinárodního fyzikálního výzkumu s retrospektivou od roku 1893 do současnosti.

Přístup k tomuto zdroji byl podpořen z prostředků projektu CzechELib.


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji:
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo