Portál elektronických zdrojů UK

SAGE Knowledge

Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ.

V rámci Sage Knowledge má Univerzita Karlova dostupné vybrané referenční příručky z oblasti politických věd, mezinárodních vztahů a dalších oborů.

Pokud chcete v seznamu vyhledaných výsledků zobrazit pouze zakoupené tituly, zaškrtněte v části "Availability" -> "Available to me" v menu po pravé straně rozhraní. U nezakoupených titulů se zobrazuje ikona zámku.

Více info Návody Video


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji: