Portál elektronických zdrojů UK

JSTOR

Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ. Shibboleth

JSTOR je digitální knihovna pro vědce, pedagogy a studenty a poskytuje přístup do kolekcí základních vědeckých časopisů v humanitních, společenských a přírodních vědách. Uživatelé mohou prohledávat plné texty, názvy, autorské údaje a abstrakty nebo procházet časopisy podle názvů a oborů.

Kolekce dostupné pro celou UK včetně externích registrovaných uživatelů:

 • Arts & Sciences I
 • Arts & Sciences II
 • Arts & Sciences III

Kolekce dostupné pro CERGE:

 • Business I 
 • Business II
 • Business IV
 • Life Sciences Collection

Kolekce ostupné pro FHS:

 • Arts & Sciences V
 • Arts & Sciences VI

Kolekce dostupné pro FF:

 • Arts & Sciences V

Kolekce dostupná pro MFF:

 • Mathematics & Statistics Collection 

Kolekce dostupná pro PřF:

 • Life Sciences Collection

K rozšířeným fakultním kolekcím prosím přistupujte pomocí EZproxy přes jednotlivé niže uvedené fakultní odkazy. 

Se službou Register and Read můžete číst i články z nepředplacených časopisů (max. 3 články během 14 dnů).

Přístup k některým kolekcím byl podpořen z prostředků projektu CzechELib.

Více info Návody Video


Dodatečné informace o zdroji
 • Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ.
 • Tento zdroj podporuje OpenURL linkování - ve zdroji hledejte ikonu ikona CUNI Link nebo text CUNI Link.
 • Tento zdroj podporuje Shibboleth.
 •  
 • Charakteristika: soubor kolekcí e-časopisů z oblasti přírodních věd, techniky, medicíny, společenských a humanitních věd
 • Obory: multioborový zdroj
 • Typ zdroje: fulltextový
 • Producent: JSTOR
Dodatečné info ke zdroji:
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo