Portál elektronických zdrojů UK

Emerald

Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ. Shibboleth

Všichni studenti a zaměstnanci Univerzity Karlovy mají dočasně do 30.11. 2022 přístup ke kolekci e-knih z mnoha vědeckých disciplín na platformě Emerald.

Rozsáhlá knižní kolekce je dostupná v tzv. Evidence-Based Acquisition režimu (EBA). To znamená, že uživatelé mají dostupnou celou kolekci knih na platformě Emerald a následně budou na základě statistik vybrány k trvalému nákupu nejvíce využívané tituly.

Na platformě je také přístup do plných textů článků z časopisů z oblasti managementu a inženýrství.

V rámci licence pro Univerzitu Karlovu jsou zpřístupněny vybrané časopisy s omezením na roky 2011 a 2012. Také jsou na platformě k dispozici volně dostupné tituly.

Nákup byl podpořen projektem ERDF pro VŠ II na UK - VRR
reg. č.  CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013298

logo cz

 

Zdroj je dostupný také pro externí registrované uživatele.

Návody


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji: