Portál elektronických zdrojů UK

American Institute of Physics – Complete

Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ. Shibboleth

Kolekce AIP Complete zahrnuje časopisy vydávané American Institute of Physics a jeho partnery, navíc Physics Today a AIP Conference Proceedings.

Při vzdáleném přístupu přihlášení účtem UK nabízí AIP Scitation při zobrazení abstraktu článku. 

Přístup k tomuto zdroji byl podpořen z prostředků projektu CzechELib.


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji:
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo