Portál elektronických zdrojů UK

Library & Information Science Source (LISS)

Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ. Shibboleth

Library & Information Science Source (LISS) je fulltextová databáze pro oblast knihovnictví a informační vědy. Databáze zpřístupňuje oborové časopisy, konferenční materiály, učebnice a knihy.

Přístup k tomuto zdroji byl podpořen z prostředků projektu CzechELib.

Více info Návody Video


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji:
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo