Portál elektronických zdrojů UK

Frantext

Tento zdroj pro vás není plně dostupný!

Korpus francouzských literárních a odborných textů od 16. do 20. století.

Přístup z Knihovny Jana Palacha FF UK, ve studovně Knihovny anglistiky a amerikanistiky FF UK a v Knihovně Šporkova paláce.


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji: