Portál elektronických zdrojů UK

arXiv.org

Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ.

Arxiv.org je jeden z nejvýznamnějších oborových open access repozitářů plných textů vědecké literatury z oblasti fyziky, matematiky, počítačové vědy, kvantitativní biologie, ekonomie a statistiky.


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji: