Portál elektronických zdrojů UK

Thesaurus Linguae Graecae

Databáze všech dochovaných děl antické řecké literatury od období homérských básní do 6. stol. po Kr. a vybraných děl pozdější literatury byzantské. Tato databáze je nepostradatelným nástrojem pro každého klasického filologa i pro odborníky jiných oborů, kteří musí pracovat s texty antické řecké kultury v originálním znění.

UPOZORNĚNÍ: pro přístup je nutná registrace.

Více info


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji: