Portál elektronických zdrojů UK

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ.

Directory of Open Access Journals indexuje a zpřístupňuje volně dostupné recenzované akademické časopisy ze všech vědních oborů. Rozhraní nabízí informace o časopisu (výše publikačních poplatků, licence apod.) a u většiny titulů umožňuje prohledávat samotné články (názvy a abstrakty).

Více info


Dodatečné informace o zdroji
  • Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ.
  •  
  • Charakteristika: multioborová databáze open access e-časopisů
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: fulltextový
  • Producent: Infrastructure Services for Open Access
Dodatečné info ke zdroji: