Portál elektronických zdrojů UK

UpToDate Anywhere

V rámci boje proti koronaviru zpřístupňuje UpToDate nejnovější klinické informace a další užitečné podklady pro léčbu COVID-19 pro všechny zdarma na speciální stránce.

UpToDate je špičkovým znalostním informačním zdrojem pro lékařskou praxi založenou na důkazech (Evidence-Based Medicine). Poskytuje rychlé odpovědi na klinické otázky a poskytuje syntetická doporučení k léčbě a péči o pacienta. Je vhodný nejen pro klinické použití (point of care), ale také pro výuku na lékařských fakultách, fakultách ošetřovatelství a pro celoživotní vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu (point of learning).

Součástí služby je mimo jiné:

  • integrovaná databáze léčiv a interakcí (budovaná ve spolupráci s Lexicomp®) s databází léků pro dospělé a děti včetně mezinárodních a přírodních látek,
  • klinické kalkulátory, které odstraňují nutnost pamatovat si vzorce nebo použít jiné pomůcky,
  • báze témat pro pacienty, které lékařům pomohou je vzdělávat a podporují společné rozhodování,
  • možnost odeslat dotazy a připomínky redaktorovi každého tématu.

K databázi je možné přistupovat přes mobilní aplikaci a pomocí vzdáleného přístupu (EZproxy).

Používáním UpToDate uživatel získává kredity CME/CE akreditované Accreditation Council for Continuing Medical Education (ACCME) a uznávané ve státech Evropské unie v rámci celoživotního vzdělávání lékařů.

Zdroj je dostupný také pro zaměstnance fakultních nemocnic.

Přístup k tomuto zdroji byl podpořen z prostředků projektu CzechELib.

Více info Návody Video


Dodatečné informace o zdroji
  • Charakteristika: faktografická databáze z oblasti lékařství
  • Obory: Lékařství
  • Typ zdroje: faktografický
  • Producent: Wolters Kluwer
Dodatečné info ke zdroji:
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo