Portál elektronických zdrojů UK

Royal Society of Chemistry

Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ. Shibboleth

Plnotextová databáze periodik z oblasti chemie vydávaných nakladatelstvím Royal Society of Chemistry. V rámci UK je dostupný přístup ke kolekci Gold (aktuální periodika) i ke kolekci Journal Archives.

Přístup k tomuto zdroji byl podpořen z prostředků projektu CzechELib.

Více info


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji:
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo