Portál elektronických zdrojů UK

Repozitář závěrečných prací

Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ.

Dodatečné informace o zdroji
  • Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ.
  •  
  • Charakteristika: open access repozitář závěrečných prací obhájených na Univerzitě Karlově po roce 2006
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: fulltextový
  • Producent: ÚVT UK
Dodatečné info ke zdroji: