Portál elektronických zdrojů UK

LINDAT/CLARIN

Tento zdroj je integrován ve službě UKAŽ<br /> 
	pouze částečně. Obsah zdroje buď není indexován<br />
	kompletně nebo má v ve službě jiná omezení (např.<br /> 
	nemá prolinkování na úroveň článků apod.). Shibboleth

LINDAT/CLARIN Centrum jazykové výzkumné infrastruktury poskytuje technické zázemí a pomoc institucím nebo výzkumným pracovníkům, kteří chtějí sdílet, vytvářet a modernizovat své nástroje a data užívaná ve výzkumu v oblasti lingvistiky a dalších souvisejících oblastech. Projekt také poskytuje otevřený digitální repozitář a archiv, který je k dispozici všem akademikům, kteří chtějí, aby jejich práce byla zachována, propagována a široce dostupná.

Více info Návody


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji: