Portál elektronických zdrojů UK

Index Theologicus (IxTheo)

IxTheo je mezinárodní bibliografická databáze z oblasti teologie a religionistiky zaměřená na evropskou oblast. Indexuje pravidelně nejen stovky časopisů, ale i sborníky, festschrifty a církevní dokumenty. Založena byla roku 1975 pod názvem Zeitschrifteninhaltsdienst Theologie und Religionswissenschaft (ZID).


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji: