Portál elektronických zdrojů UK

Journal Citation Reports

Journal Citation Reports (JCR) poskytuje kvalitativní hodnocení vědeckých časopisů na základě citačních ohlasů. Tento doplněk databáze Web of Science je zdrojem pro získávání bibliometrických ukazatelů jako Impact Factor - impakt faktor, Immediacy Index – index bezprostřední odezvy, Cited Half-life – citačního poločasu i řady dalších informací.

JCR obsahuje dvě řady (edice):

  • Science Edition (SCIE)
  • Social Sciences Edition (SSCI)

Pro přístup k JCR na platformě InCites je nutné použít ještě Váš osobní účet s Vaší osobní e-mailovou adresou jako přihlašovacím jménem. Registraci osobního účtu je potřeba provést z prostor UK nebo přes vzdálený přístup (EZproxy). 

Pro přístup k JCR používejte výhradně odkazy z PEZ, nikoli odkazy z Web of Science!

Přístup k tomuto zdroji byl podpořen z prostředků projektu CzechELib.

Více info Návody Video


Dodatečné informace o zdroji
  • Charakteristika: multioborová faktografická databáze bibliometrických ukazatelů
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: faktografický
  • Producent: Clarivate Analytics
Dodatečné info ke zdroji:
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo