Portál elektronických zdrojů UK

Humanities Source Ultimate

Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ. Shibboleth

Humanities Source Ultimate zpřístupňuje klíčový obsah literárního, vědeckého a kreativního myšlení. Zároveň obsahuje stovky titulů plnotextových vědeckých časopisů citovaných předními citačními indexy. Databáze umožňuje přístup k mnoha typům zdrojů, včetně článků, rozhovorů, nekrologů, bibliografií, knižních recenzí, ale také k dílům původní fikce, recenzím filmů, muzikálů, oper a divadelních her a obsahově se zaměřuje na lidské myšlení, jednání a interakce.

Více info Návody


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji: