Portál elektronických zdrojů UK

Digitální repozitář UK

Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ.

Digitální repozitář UK zpřístupňuje vysokoškolské kvalifikační práce obhájené na Univerzitě Karlově a open access časopisy Vydavatelství FF UK.

Repozitář je provozován dle platného Opatření rektora ke zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací.


Dodatečné informace o zdroji
  • Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ.
  •  
  • Charakteristika: digitální repozitář závěrečných prací Univerzity Karlovy
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: fulltextový
  • Producent: Ústřední knihovna UK
Dodatečné info ke zdroji: