Portál elektronických zdrojů UK

Digitální repozitář UK

Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ.

Digitální repozitář UK zpřístupňuje vysokoškolské kvalifikační práce obhájené na Univerzitě Karlově od roku 2006, habilitační práce obhajované po 1.3. 2017, články z časopisů Vydavatelství FF UK vydávané v režimu open access, monografie vydávané Nakladatelstvím Karolinum v režimu open access, monografie vydávané Právnickou fakultou UK v režimu open access, digitalizované studijní materiály pro studenty se speciálními potřebami a digitalizované vysokoškolské kvalifikační práce obhajované před rokem 2006.

Repozitář je provozován dle platného Opatření rektora ke zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací.


Dodatečné informace o zdroji
  • Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ.
  •  
  • Charakteristika: digitální repozitář Univerzity Karlovy
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: fulltextový
  • Producent: Ústřední knihovna UK
Dodatečné info ke zdroji: