Portál elektronických zdrojů UK

SCOAP3 repository

SCOAP3 (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics) je mezinárodní sdružení více než tisíce knihoven a výzkumných organizací prosazující otevřený přístup k vědeckým článkům na poli jaderné a subjaderné fyziky. Projekt je zastřešován Evropskou organizací pro jaderný výzkum (CERN). Za Českou republiku se účastní 12 institucí, mj. Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy.

Články jsou v repozitáři přístupné od roku 2014 a jedná se o tyto tituly.

Autoři Univerzity Karlovy mohou bezplatně publikovat články z oboru částicové fyziky ve vybraných vědeckých recenzovaných časopisech. (Více informací najdete na webu Centra pro podporu Open Science.)

V rámci SCOAP3 jsou dostupné i elektronické knihy.

Přístup k tomuto zdroji byl podpořen z prostředků projektu CzechELib.

Více info


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji:
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo