Portál elektronických zdrojů UK

Oxford Academic

Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ. Shibboleth

Na platformě Oxford Academic jsou dostupné kolekce e-knih z oblasti práva (Oxford Handbooks Online Law - obsahuje i články), lékařství (Oxford Medicine Online - příručky) a multioborová kolekce Oxford Scholarship Online. Tato rozsáhlá knižní kolekce byla dostupná v tzv. Evidence-Based Acquisition režimu. To znamená, že uživatelé měli dostupnou celou kolekci knih na Oxford Scholarship Online a následně byly na základě statistik vybrány k trvalému nákupu nejvíce využívané tituly.

Nákup byl podpořen projektem ERDF pro VŠ II na UK - VRR
reg. č.  CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013298

logo cz

Dále je na platformě dostupná kompletní kolekce recenzovaných vědeckých časopisů Oxford University Press. Mnohé časopisy jsou vydávány ve spolupráci s vlivnými vědeckými a profesními společnostmi. Součástí Oxford Journals Full Collection jsou často citované časopisy z humanitních a společenských věd, práva a legislativy, věd o živé přírodě, medicíny, matematiky a fyziky.

Přístup k tomuto zdroji byl podpořen z prostředků projektu CzechELib.

Návody


Dodatečné informace o zdroji
  • Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ.
  • Tento zdroj podporuje OpenURL linkování - ve zdroji hledejte ikonu ikona CUNI Link nebo text CUNI Link.
  • Tento zdroj podporuje Shibboleth.
  •  
  • Charakteristika: multioborová plnotextová kolekce e-časopisů a e-knih
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: fulltextový
  • Producent: Oxford University Press
Dodatečné info ke zdroji:
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo