Portál elektronických zdrojů UK

Taylor & Francis Group eBooks

Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ. Shibboleth

Výběrová kolekce e-knih z let 2011-2017. Kolekce e-knih pokrývají obory:

  • Přírodní vědy
  • Ekonomika, podnikání a management
  • Inženýrství
  • Lékařství
  • Sociální vědy
  • Výchova a vzdělávání

Kromě licencovaných e-knih jsou dostupné také desítky Open Access e-knih.

Knižní kolekce Human and Social Sciences (HSS) je dostupná v tzv. Evidence-Based Acquisition režimu. To znamená, že uživatelé měli do 30. 9. 2022 dostupnou celou kolekci knih a následně budou na základě statistik vybrány k trvalému nákupu nejvíce využívané tituly.


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji: