Portál elektronických zdrojů UK

ProQuest Hospital Premium Collection

Shibboleth

Otevřít zdroj

ProQuest Hospital Premium Collection je unikátní zdroj zpřístupňující časopisy, evidence-based zdroje a plné texty disertací z medicíny a příbuzných oborů.

Přístup k tomuto zdroji byl podpořen z prostředků projektu CzechELib.

Více info Návody


Dodatečné informace o zdroji
  • Tento zdroj podporuje Shibboleth.
  •  
  • Charakteristika: fulltextová databáze z oblasti lékařství
  • Obory: Lékařství
  • Typ zdroje: fulltextový
  • Producent: Proquest
Dodatečné info ke zdroji: