Portál elektronických zdrojů UK

ProQuest Natural Science Collection

Shibboleth

Otevřít zdroj

Natural Science Collection (NSC) poskytuje přístup k plným textům článků z vědeckých, obchodních a průmyslových časopisů, magazínů, technických zpráv, konferenčních sborníků, vládních publikací atd. z oblasti přírodních věd.

NSC zahrnuje databáze: Agricultural & Environmental Science Database, the Biological Science Database, and the Earth, Atmospheric & Aquatic Science Database.

Přístup k tomuto zdroji byl podpořen z prostředků projektu CzechELib.

Více info Návody


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji: