Portál elektronických zdrojů UK

ProQuest Technology Collection

Shibboleth

Otevřít zdroj

ProQuest Technology Collection (TC) je plnotextová databáze nabízející přístup ke článkům z vědeckých, firemních a průmyslových časopisů a magazínů, k technickým zprávám, konferenčním sborníkům, vládním dokumentům a dalším typům dokumentů z oblasti techniky a inženýrství.

TC zahrnuje tyto databáze: Advanced Technologies & Aerospace Database and Materials Science & Engineering Database.

Přístup k tomuto zdroji byl podpořen z prostředků projektu CzechELib.

Více info Návody


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji: