Portál elektronických zdrojů UK

Oxford Scholarship Online

Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ. Shibboleth

Všichni studenti a zaměstnanci Univerzity Karlovy měli dočasně po dobu 1 roku přístup k více než 18 000 e-knih ze všech vědeckých disciplín na platformě Oxford Scholarship Online.

Rozsáhlá knižní kolekce byla dostupná v tzv. Evidence-Based Acquisition režimu. To znamená, že uživatelé měli dostupnou celou kolekci knih na Oxford Scholarship Online a následně byly na základě statistik vybrány k trvalému nákupu nejvíce využívané tituly.

Nákup byl podpořen projektem ERDF pro VŠ II na UK - VRR
reg. č.  CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013298

logo cz

 

 

 

 

 

Více info Návody Video


Dodatečné informace o zdroji
  • Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ.
  • Tento zdroj podporuje Shibboleth.
  •  
  • Charakteristika: multioborová kolekce e-knih Oxford University Press
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: fulltextový
  • Producent: Oxford University Press
Dodatečné info ke zdroji: