Portál elektronických zdrojů UK

Arcanum Digitheca

Full-textová databáza umožňuje vyhledávání a přístup k důležitým tištěným zdrojům maďarské historie, včetně vědeckých a odborných časopisů, encyklopedií a jiných tématicky zaměřených dokumentů.


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji: