Portál elektronických zdrojů UK

John Benjamins Publishing

Shibboleth

John Benjamins Publishing Company zpřístupňuje bibliografickou databázi a databázi příruček ze své produkce, týkající se oblasti jazyka a lingvistiky.

V rámci UK jsou dostupné kolekce:

  • Bibliography of Metaphor and Metonymy
  • Bibliography of Pragmatics Online
  • Translation Studies Bibliography
  • Handbook of Pragmatics Online
  • Handbook of Translation Studies Online
  • Handbook of Terminology Online

Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji: