Portál elektronických zdrojů UK

GeoRef

Shibboleth

Bibliografická databáze z oblasti geologie a geografie. Databáze obsahuje také plné texty z řady open access e-časopisů.

Přístup k tomuto zdroji byl podpořen z prostředků projektu CzechELib.

Více info Návody

 


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji:
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo