Portál elektronických zdrojů UK

GeoRef

Shibboleth

GeoRef je bibliografická databáze z oblasti geologie a geografie, která obsahuje také plné texty z řady open access e-časopisů. Zahrnuty jsou články, knihy, mapy, příspěvky z konferencí, zprávy a vysokoškolské práce.

Databáze pokrývá geologii Severní Ameriky od roku 1666 a geologii zbytku světa od roku 1933 do současnosti. Zahrnuje také záznamy ke všem publikacím z "U.S. Geological Survey" a diplomové a disertační práce univerzit v USA a Kanadě.

K práci na platformě Ovid můžete využít také stručný návod v češtině.

Přístup k tomuto zdroji byl podpořen z prostředků projektu CzechELib.

Více info Návody Video


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji:
Loga projektu Czech elib/Czech eLib project logo