Portál elektronických zdrojů UK

University of California Press Journals

Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ.

University od California Press zpřístupňuje plnotextově e-časopisy z široké škály oborů na podporu distačního vzdělávání.


Dodatečné informace o zdroji
  • Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ.
  •  
  • Charakteristika: multioborová fulltextová platforma e-časopisů University of California
  • Dostupnost do: 30.6.2020
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: fulltextový
  • Producent: University of California
Dodatečné info ke zdroji: