Portál elektronických zdrojů UK

SAGE Trial

Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ.

Vydavatelství SAGE zpřístupnilo Univerzitě Karlově rozšíření kolekce e-knih v rámci SAGE Knowledge.

Dále je zpřístuněno:

  • SAGE Video zpřístupňuje vysoce relevantní vzdělávací videa napříč klíčovými společenskovědními disciplínami.
  • SAGE Research Methods Video zahrnuje videa konzultací, rozhovorů, případových studií a krátkých dokumentárních filmů pokrývající celý výzkumný proces.

Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji: