Portál elektronických zdrojů UK

JSTOR Trial

Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ. Shibboleth

JSTOR je digitální knihovna pro vědce, pedagogy a studenty, v rámci trialu má Univerzita Karlova přístup k e-časopisům a k různým kolekcím. Uživatelé mohou prohledávat plné texty, názvy, autorské údaje a abstrakty nebo procházet časopisy podle názvů a oborů.

Více informací o kolekcích

Návody Video


Dodatečné informace o zdroji
  • Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ.
  • Tento zdroj podporuje OpenURL linkování - ve zdroji hledejte ikonu ikona CUNI Link nebo text CUNI Link.
  • Tento zdroj podporuje Shibboleth.
  •  
  • Charakteristika: multioborová fulltextová digitální knihovna e-titulů a kolekcí
  • Dostupnost do: 30.6.2023
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: fulltextový
  • Producent: JSTOR
Dodatečné info ke zdroji: