Portál elektronických zdrojů UK

Národní digitální knihovna DNNT

Národní digitální knihovna DNNT (Děl nedostupných na trhu) zpřístupňuje zdigitalizované dokumenty (knihy, časopisy, noviny atd.) vydané na území České republiky do roku 1989 a zároveň díla novější, která nejsou dostupná na trhu a/nebo již nejsou pod autorskoprávní ochranou.

V současné době jsou k dispozici 3 digitální knihovny, které nabízí přístup k plným textům pro volná díla a díla nedostupná na trhu:

  • Národní digitální knihovna Národní knihovny ČR
  • Digitální knihovna Moravské zemské knihovny
  • Digitální knihovna Knihovny AV ČR

Pro přihlášení do digitální knihovny využijte Přihlásit eduID (viz obrázek), kde je potřeba vybrat "Univerzita Karlova."

Díla nedostupná na trhu si v vyfiltrujete v rozhraní digitální knihovny pomocí fasety dostupnosti (viz obrázek).

Návody


Dodatečné informace o zdroji
  • Charakteristika: multioborová fulltextová digitální knihovna děl nedostupných na trhu
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: fulltextový
  • Producent: Národní knihovna České republiky
Dodatečné info ke zdroji: