Portál elektronických zdrojů UK

ICPSR

ICPSR (Inter-university Consortium for Political and Social Research) je největší sociálněvědní datový archiv obsahující tisíce souborů. Zahrnuje několik specializovaných datových kolekcí z oblasti vzdělávání, ageingu, trestního práva, zneužívání návykových látek, terorismu a dalších oborů.

Více info Návody


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji: