Portál elektronických zdrojů UK

Digitální knihovna UK (Kramerius)

Multioborová digitální knihovna Kramerius zpřístupňuje digitální fondy Univerzity Karlovy: knihy, mapy a další materiály. 

Digitální knihovna obsahuje následující knihovny. Přepínat mezi nimi je možné pomocí rolovacího menu na úvodní straně (viz obrázek).

  • Digitalizace Univerzity Karlovy
  • Digitální knihovna 1.LF UK
  • Digitální knihovna FSV UK

Digitální obsah je kromě češtiny i v jiných jazycích. Zastoupena je také němčina, latina, francouzština a v malém množství i další jazyky.


Dodatečné informace o zdroji
  • Charakteristika: multioborová digitální knihovna Univerzity Karlovy
  • Obory: multioborový zdroj
  • Typ zdroje: fulltextový
  • Producent: Univerzita Karlova
Dodatečné info ke zdroji: