Portál elektronických zdrojů UK

Optical Society Journals (OSA)

Optical Society Journals (OSA) je databáze vědeckých e-časopisů z oblasti optiky a fotoniky. Konkrétně je dostupná kolekce OSA Optics InfoBase, která zpřístupňuje publikace klíčové pro tento obor: e-časopisy vydávané samotnou společností i jejími partnery, magazín Optics & Photonics News a příspěvky ze všech tematických setkání Optical Society.

Příklady oblastí, která kolekce obsahuje:

  • biomedicínská optika
  • fotovoltaika
  • optické materiály
  • technologie zobrazování
  • získávání a zpracování informací
  • zrak a barva

Více info Video


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji: