Portál elektronických zdrojů UK

Optica Publishing Group Journals

Tento zdroj je prohledatelný v UKAŽ.

Optical Society Journals (OSA) je databáze vědeckých e-časopisů z oblasti optiky a fotoniky. Konkrétně je dostupná kolekce E-Combination 1, která zpřístupňuje e-časopisy klíčové pro tento obor. Na platformě jsou také dostupné open access e-časopisy vydávané touto společností.

Příklady oblastí, která kolekce obsahuje:

  • biomedicínská optika
  • fotovoltaika
  • optické materiály
  • technologie zobrazování
  • získávání a zpracování informací
  • zrak a barva

Více info Video


Dodatečné informace o zdroji
Dodatečné info ke zdroji: