Portál elektronických zdrojů UK

Vzdálený přístup k elektronickým zdrojům

Pro přístup k e-zdrojům mimo síť UK můžete použít vzdálený přístup. Odkaz pro vzdálený přístup se automaticky nabízí v zobrazení podrobností zdroje pod tlačítkem Přístup ke zdroji. Alternativně můžete použít odkazy uvedené jako Vzdálený přístup (Shibboleth) nebo Vzdálený přístup (EZproxy).

V nápovědě najdete bližší informace ke vzdálenému přístupu.

V případě problémů se na nás můžete obrátit prostřednictvím formuláře.