Portál elektronických zdrojů UK

Vzdálený přístup přes Shibboleth

Logo Shibboleth

Shibboleth je technologie, která umožňuje uživatelům MU připojit se z mimouniverzitních počítačů k veřejné nepřístupným informačním zdrojům pomocí přihlášení se na webu poskytovatele, a to zadáním přihlašovacích údajů platných v síti MU (UČO a sekundární heslo IS MU).

V současnosti jsou přes Shibboleth dostupné jen některé informační zdroje, konkrétně např. zdroje platforem Ovid (Medline, GEOBASE, Georef, EMBASE, ...), EBSCO, Cambridge Journals, Web of Science, Science Direct, Scopus a Wilson (kompletní přehled zdrojů dostupných přes Shibboleth). V budoucnu však budou postupně přibývat další. Zdroje, které podporují Shibboleth, jsou na tomto portále označeny ikonou Shibboleth.

Pro využívání elektronických zdrojů přes technologii Shibboleth není nutné provádět žádná speciální nastavení, ani využívat jiných prostředků pro vzdálený přístup (VPN, proxy).

Podrobnější návod pro připojení získáte například v článku Shibboleth v praxi: vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům. Informace o samotné technologii Shibboleth získáte např. ve článku Federace identit aneb spolčení totožností.

Jak se připojit ke zdroji přes Shibboleth?

U zdrojů (abecední seznam), které podporují Shibboleth, je na Portále EIZ uveden odkaz (spolu s ikonou Shibboleth), který vede přímo na přihlašovací stránku pro Shibboleth. Uživatelé se autentizují zadáním svého univerzitního čísla (UČO) a sekundárního hesla IS MU.

Shibboleth odkaz v seznamu zdroju
Odkaz na Shibboleth v seznamu zdrojů
Shibboleth odkaz u záznamu zdroje
Odkaz na Shibboleth u záznamu zdroje

Je možné, že před přihlášením bude vyžadováno určení některých dalších údajů, které jsou nutné pro správnou identifikaci uživatele. Pro Masarykovu univerzitu platí následující:

Region (group): eduID.cz (Czech academic identity federation)
Institution: Masaryk University

V případě problémů se na nás obraťte dle návodu (Vzdálený přístup k EIZ nefunguje...).